Raspberry PI 4: opstarten vanaf een USB-SSD drive i.p.v. micro-SD card

Sinds april 2021, is het makkelijker geworden om een Raspberry PI 4 van USB-SSD op te starten. Dat heeft vele voordelen, zoals sneller, meer diskruimte en minder kans op disk-fouten. Een micro-SD card is immers niet bedoeld om als lees-schrijf disk te gebruiken. Volledige stappen staan vermeld in artikel van Tom’s Hardware How to Boot […]

Raspberry PI – installatie van OpenCV met broncode

Installatie van OpenCV op Raspberry PI met de broncode van OpenCV. Configuratie:• Raspberry PI met 120GB SSD: Buster, armv71 (32-bit).• OpenCV versie 4.5.2 (feb’21). Installatie volgens de Terminal instructies van PyImageSearch. Ik heb de installatie van OpenCV met compileren van de broncode uitgevoerd. Volgens PyImageSearch zitten daar enkele interessante algoritmen bij (Non-Free algorithms). De hele […]

Maker PI PICO, een mooi basestation voor de microcontroller Raspberry PI PICO

De microcontroller Raspberry PI PICO is de eerste microcontroller van de Raspberry PI Foundation en bevat tevens een eigen ontwikkeld System-On-Soc, de RP2040. Er is al veel geschreven over deze microcontroller, voor meer details: zie de Getting Started pagina.  Er zijn diverse SDK’s (software development kits) waarmee de microcontroller geprogrammeerd kan worden: MicroPython (pdf),  CircuitPython, […]

Microcontroller USB-Serial port op MacOS Big Sur

MacOS Big Sur (macos 11.*) heeft vele veiligheidsaspecten ingebouwd. Vooral op gebied van drivers is het zoeken naar een voor MacOS Big Sur geschikte programmatuur. De Raspberry PI PICO is een microcontroller waarop software te maken is met MicroPython, CircuitPython of C/C++. Ik beperk mezelf tot de eerste twee SDK’s. In eerste instantie is er […]

Technical Note: Using a Python virtual environment in Jupyter notebooks

When testing or using various Python packages, the risk is that the new packages mangle the current Python installation, or, are in conflict with the current Python installation. Python virtual environments are an answer to solve this kind of problems. A Jupyter notebook uses a “base” installation when the Anaconda distribution is installed. How to […]

Pycharm – ‘ModuleNotFound’ error and setting a Python Interpreter

Pycharm – a few notes not to forget: Specify default ‘Python Interpreter’ for all projects: File >> Default Settings: select ‘Project Interpreter’, or, specify new Python Interpreter using ‘add local…’ combo-selection, next to it ==> selected ‘python 3.6 (anaconda)’ from displayed listing. ‘ModuleNotFound’ error: Add a package to the project: File >> Default Settings: select […]

project Weatherstation: intermezzo -hardware considerations

As written in previous episode, the weatherstation contains WeMOS D1 mini and several mini-shields. Each shield communicates with the ESP8266 via GPIO-pins. Tabel 1 summaries which WeMOS mini pins (D1.. D8) are used by WeMOS shields. I also added some RobotDyn-shields, which I intent to use. Table 1 shields comptability We see the Buzzer shield […]