Raspberry PI 4: opstarten vanaf een USB-SSD drive i.p.v. micro-SD card

Sinds april 2021, is het makkelijker geworden om een Raspberry PI 4 van USB-SSD op te starten. Dat heeft vele voordelen, zoals sneller, meer diskruimte en minder kans op disk-fouten. Een micro-SD card is immers niet bedoeld om als lees-schrijf disk te gebruiken.

Volledige stappen staan vermeld in artikel van Tom’s Hardware How to Boot Raspberry Pi 4 / 400 From a USB SSD or Flash Drive dd. 24 juli 2021.

Hoofdlijnen:

Zorg eerst dat de Raspberry PI uitstaat.

 1. Laptop: download en installeer Raspberry PI Imager, als al niet is gedaan.
 2. Laptop: maak op de laptop een speciale USB Boot updater micro-SD card aan, als volgt. De data op de micro-SD card wordt verwijderd!
  • start het programma Raspberry PI Imager
  • selecteer Mis. utility images, kies Bootloader en dan selecteer USB Boot
  • onder Storage selecteer de micro-SD card die je in de laptop hebt geplaatst. Check dat je de juiste disk hebt gekozen!
  • selecteer Write en wanneer uitgevoerd, verwijder de micro-SD card uit de laptop.
 3. Raspberry PI: plaatst de zojuist geschreven micro-SD card in de Raspberry Pi en start de PI op. 
  • wanneer de groene activiteiten-led aan en uit gaat met een vast patroon is de update uitgevoerd.
  • de update-proces duurt plm. 10 seconden, verwijder micro-SD card wanneer update afgerond is.
  • zet de Raspberry PI uit.
 4. Raspberry PI: plaats een micro-SD card met het Raspberry PI OS in de Raspberry PI en start de PI op.
  • Laptop: zorg dat er een desktop van de Raspberry PI op de laptop staat via een ssh (PuTTY/Terminal) en vcn koppeling (VNCViewer)
 5. Raspberry PI: sluit een USB-SSD drive aan op de USB 3.0 bus van de Raspberry PI.
 6. Raspberry PI: start programma SD Card Copier op, dat in menu Accessores staat.
  • copy from device SP32G (/dev/mmcblk0) to device: name USB-SSD
  • wanneer uitgevoerd, plm. 10 minuten, shutdown de Raspberry PI.
 7. Raspberry PI: verwijder micro-SD card, start de Raspberry PI op en het zal nu vanaf USB-SSD opstarten!

 

Check met het volgende terminal commando op de Raspberry PI dat die inderdaad is opgestart van een USB-drive, hetgeen aangeduid is met /dev/root en /dev/sda1:

df -h

vrije-diskruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes en veel plezier!